หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > รับสมัครผู้สนใจเข่ารับการอบรม iso17025
รับสมัครผู้สนใจเข่ารับการอบรม iso17025

admin env
2019-02-28 17:26:30

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร "ระบบมาตรฐาน ISO17025" ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น

อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/1j4KWKTF0EjrqWOG2