หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี
ดูภาพกิจกรรมได้ที่ ---> http://sc.sci.ssru.ac.th/page/safety66 ...
2023-04-05 14:23:09
ประกาาศผลสอบ ปี 2563
ประการศผลสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้า ...
2020-11-12 10:02:38
การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี
โครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี”ด้วยศูนย์วิ ...
2019-03-05 20:44:44
ข่าวปัจจุบัน