หน้าหลัก > กิจกรรม > โครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี”
โครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี”

admin env
     

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกำหนดจัดโครงการอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี” ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณห้องประชุม ๒๖๑๐๓ ชั้นที่ ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงคืเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี ให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาในชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนประมาณ ๑๒๐ คน

สนใจเข้ารับการอบรม สมัครได้ที่นี่ เข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  


ดูกำหนดการได้ที่นี่ ... กำหนดการอบรมความปลอดภัย 5-4-62.pd

ดูรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ ......