หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > ประกาาศผลสอบ ปี 2563
ประกาาศผลสอบ ปี 2563

admin env
2020-11-12 10:02:38

ประการศผลสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) จัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กดดูผลสอบที่นี่ .....ประกาศผลการสอบ 2563.pdf