หน้าหลัก > ประกาศ > กิจกรรม > การสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

admin env
2019-08-27 14:41:23

การสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562

ดูกำหนดการและสมัครสอบได้ที่นี่