หน้าหลัก > ประกาศ > กิจกรรม
กิจกรรม

การอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ ...
2020-08-24 23:42:17
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นต้น (QGIS) สำหรับอบรมขั้นประยุกต์
ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นประยุกต์เพื่องานทรัพยากรน ...
2019-08-27 14:57:39
การสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงเดือ ...
2019-08-27 14:41:23
ประกาศผลสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) จัดสอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562
ผลการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล ...
2019-03-09 22:04:07
รับสมัครผู้สนใจเข่ารับการอบรม iso17025
ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร "ระบบมาตรฐาน ISO17025" ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ...
2019-02-28 17:26:30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบคุณภาพน้ำตามมาตรฐาน ISO/IEC๑๗๐๒๕”
        ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกา ...
2019-02-28 17:21:19
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ : หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ : หลักสูตรขั้นต้นและปฏิ ...
2018-08-11 14:49:50
ประกาศปัจจุบัน