หน้าหลัก > ประกาศ > สมัครสอบ
สมัครสอบ

การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดการสอบวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565.......กด เพื่อสมัครสอบ ..... ...
2021-11-17 14:18:08
ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางหน่วยจัดสอบในพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ ...
2019-02-12 13:04:09
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2562
ผลการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล ...
2019-03-09 22:01:45
ประกาศผลสอบสาขาผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 1/2561
ประกาศผลสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 1/2561 ---> ...
2018-03-28 21:00:43
ประกาศผลสอบด้านมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ครั้งที่ 1/2561
ประกาศผลสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาผู้ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ครั้งที่ 1/2561 ...
2018-03-28 21:01:14
ประกาศผลสอบด้านผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 1/2561
ประกาศผลสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 1/2561--->ประกาศผลสอบ ...
2018-03-28 21:01:26
ประกาศผลสอบสาขาผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ครั้งที่ 1/2561
ประกาศผลสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ครั้งที่ 1/2561ดูที่นี่ ---> ประ ...
2018-03-28 21:01:43
ประกาศผลสอบสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ประเภทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) ครั้งที่ 1/2561
ประกาศผลสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (ประเภทผู้เชี่ยวชาญเฉพ ...
2019-02-28 17:21:19
ประกาศปัจจุบัน