หน้าหลัก > ประกาศ

การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดการสอบวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565.......กด เพื่อสมัครสอบ ..... ...
2021-11-17 14:18:08
การอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ ...
2021-11-17 14:15:50
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นต้น (QGIS) สำหรับอบรมขั้นประยุกต์
ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นประยุกต์เพื่องานทรัพยากรน ...
2019-08-27 14:57:39
การสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงเดือ ...
2021-11-17 14:15:50
ประกาศผลสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) จัดสอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562
ผลการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล ...
2021-11-17 14:15:50
รับสมัครผู้สนใจเข่ารับการอบรม iso17025
ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร "ระบบมาตรฐาน ISO17025" ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ...
2019-02-28 17:26:30
ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางหน่วยจัดสอบในพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ ...
2019-02-12 13:04:09
ประกาศปัจจุบัน